I was merely walking in busy flyover of EDSA when this thought came out of my stupid mind. 
 
 
"...Kaawaan sana ako ng lumikha sa akin.."
 
 
At first, I was thinking it would blasphemous on the visions of akomismo.org but eventually when the phrases were completed, I finally decided to share it to the world big time!
 
Here is my share to celebrities' ako mismo campaign.
 
Simple yet with full geishan passion! Kampai!!!! lols   
 
 
 
"Ako mismo ang magtatakda ng sarili kong alituntunin para sa ika-aangat ng moral na obligasyon, pagiging responsable at maging mabuting halimbawa sa mga baklitang higad upang maituwid ang pananaw ng sangkatauhan sa pulutong ng baklang aking kinabibilangan." - Geisha, Blogger.
 
 
 
Kaawaan sana ako ng lumikha sa akin.
 
Tenkyooo000W!

No comments:

Post a Comment

May problema ka sa post ko? Wag kang maraming hanash! Mag comment ka!