Malaki ang problema ni Pedro. Ga-higante ang kanyang ... kuwan... 25 inches. Dahil dito, ayaw siyang pakasalan ni Maria. Naisip niyang humingi ng tulong kay Manang Belen, ang arbolaryo sa kanilang lugar.

"Naku Pedro", wika ni Manang Belen, "iisa lang ang remedyo sa problema mo.

Kailangan hanapin mo ang mahiwagang loro sa tuktok ng bundok at hilingin mo na pakasalan ka niya. Tuwing tatanggihan ka ng loro, liliit ng 5 inches ang kuwan mo."

Umakyat si Pedro sa bundok. Nang narating niya ang tuktok, nakita niya ang mahiwagang loro. "Mahiwagang loro, pakasalan mo ako", halos binulong lang ni Pedro sa kaba.


"Ayoko!", sagot ng loro.

Pag silip ni Pedro, 20 inches na lang siya! "Mahiwagang loro, pakasalan mo ako", mas malakas niyang binigkas.

"Ayoko!", sagot ng loro.

Pag silip ni Pedro, 15 inches na lang siya! Minsan na lang para matuwa si Maria.
 

"Mahiwagang loro, pakasalan mo ako", halos napasigaw siya sa galak.

"Ang kulit mo naman!" sumbat ng loro, "Sinabing Ayoko! Ayoko! Ayoko!"

Ito ang nangyari sa kuwan ni Pedro!


 


 


ShowletterShowletterShowletter
 


Showletter

1 comment:

May problema ka sa post ko? Wag kang maraming hanash! Mag comment ka!